Ładowanie akumulatora AGM

Jak ładować akumulator AGM? Jakim prądem ładować akumulator AGM? Jak długo ładować akumulator AGM? Jak wysycić akumulator AGM? Jak zrobić gęstość w akumulatorze AGM?

Warto na wstępnie zaznaczyć, że nie ma jednego idealnego sposobu ładowania akumulatora AGM. Są pewne wytyczne, których należy przestrzegać by nie doszło do niepożądanych skutków w trakcie procesu ładowania.

Jak już wcześniej wspomniałem (Ładowanie akumulatora samochodowego) możemy wyróżnić dwie fazy ładowania akumulatora – wstępną i wysycenia elektrolitu.

Faza ładowania zasadniczego

  • 14,70 [V] @ 20%C [A] -> 1%C [A]
    w trakcie procesu ładowania nie powinniśmy przekraczać napięcia 14,70 [V]. Prąd zalecam ustawić około 20%C [A], gdzie C to rzeczywista (lub oszacowana) pojemność akumulatora wyrażona w jednostce [Ah]. Ładujemy do momentu, w którym wartość prądu zmaleje w okolice 1%C [A]

Faza ładowania wysycającego

  • 15,60 [V] @ 2%C [A] -> 6-8 [h]
    sugeruję ustawić napięcie na poziomie 15,60 [V], natomiast prąd na poziomie 2%C i ładować 6-8 godzin. Jeśli mamy możliwość pomiaru temperatury akumulatora, starajmy się nie przekraczać 40° [C]