Ładowanie akumulatora żelowego

Jak ładować akumulator żelowy (GEL)? Jakim prądem ładować akumulator żelowy (GEL) ? Jak długo ładować akumulator żelowy (GEL) ? Jak wysycić akumulator żelowy (GEL) ? Jak zrobić gęstość w akumulatorze żelowy (GEL) ?

Warto na wstępnie zaznaczyć, że nie ma jednego idealnego sposobu ładowania akumulatora GEL. Są pewne wytyczne, których należy przestrzegać by nie doszło do niepożądanych skutków w trakcie procesu ładowania.

Jak już wcześniej wspomniałem (Ładowanie akumulatora samochodowego) możemy wyróżnić dwie fazy ładowania akumulatora – wstępną i wysycenia elektrolitu, lecz w przypadku akumulatora typu żelowego poprzestaniemy na jednej fazie.

Faza ładowania zasadniczego

  • 14,20 [V] @ 20%C [A] -> 1%C [A]
    w trakcie procesu ładowania KATEGORYCZNIE nie powinniśmy przekraczać napięcia 14,40 [V]. Prąd zalecam ustawić około 20%C [A], gdzie C to rzeczywista (lub oszacowana) pojemność akumulatora wyrażona w jednostce [Ah]. Ładujemy do momentu, w którym wartość prądu zmaleje w okolice 1%C [A]