Pomiar gęstości elektrolitu

Jak zmierzyć gęstość elektrolitu? Czym zmierzyć gęstość elektrolitu?

Gęstość elektrolitu możemy zmierzyć za pomocą dedykowanego do tego urządzenia (aerometr lub refraktometr).

Literatura1 podaje, iż po procesie ładowania, by pomiar był wiarygodny, należy odczekać 30 minut, bądź 24 godziny w przypadku uzupełniania poziomu elektrolitu.

Na gęstość elektrolitu ma wpływ temperatura! Nie możemy o tym zapomnieć, podczas analizy wyników.

Jeśli nie posiadamy wymienionych urządzeń z pomocą przychodzi nam woltomierz, gdzie znając napięcie akumulatora możemy oszacować jego gęstość elektrolitu. Poniżej prezentuję tabelkę zależności napięcia od gęstości elektrolitu:


1 Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych: Grzegorz Dyga Grzegorz Trawiński