Wpływ temperatury na gęstość elektrolitu

Temperatura a elektrolit? Wpływ temperatury na gęstość elektrolitu? W jakiej temperaturze mierzyć gęstość elektrolitu?

Chcąc zbadać kondycje naszego akumulatora, najlepiej wykonać pomiar gęstości elektrolitu. I tu Cię zaskoczę – wyniki które otrzymasz w różnych temperaturach otoczenia, pomimo tego, że będą zdecydowanie odmienne od siebie, będą poprawne. Gęstość elektrolitu zależy od temperatury, wobec czego musimy pamiętać o tym, by otrzymane wyniki odpowiednio interpretować.

Znamionowa gęstość elektrolitu podawana jest przy 30° [C]. Korektę temperaturową możemy obliczyć ze wzoru:

d30 = dT + (T – 30)*0,0007

gdzie:
d30 – gęstość elektrolitu odniesiona do temperatury 30 °C [g/cm3]
dT – zmierzona gęstość elektrolitu w danej temperaturze T [g/cm3]
T – zmierzona temperatura elektrolitu

Na stronach internetowych, blogach, filmikach YT zazwyczaj wszyscy posługują się wartościami elektrolitu w temperaturze 25° [C]. Dla tej temperatury wartość gęstości elektrolitu, dla w pełni naładowanego akumulatora powinna wynosić 1,28 [g/cm3].

Jako ciekawostkę podam, że elektrolit o gęstości 1,10 [g/cm3] zamarza w temperaturze -9 ° [C] , a 1,15 [g/cm3] w -15 ° [C].

Poniżej prezentuję tabelkę zależności gęstości elektrolitu od temperatury:

Wpływ temperatury na gęstość elektrolitu
Wpływ temperatury na gęstość elektrolitu