Ładowanie akumulatora z płynnym elektrolitem

Jak ładować akumulator z płynnym elektrolitem? Jakim prądem ładować akumulator z płynnym elektrolitem? Jak długo ładować akumulator z płynnym elektrolitem? Jak wysycić akumulator z płynnym elektrolitem? Jak zrobić gęstość w akumulatorze z płynnym elektrolitem?

Warto na wstępnie zaznaczyć, że nie ma jednego idealnego sposobu ładowania akumulatora z płynnym elektrolitem. Są pewne wytyczne, których należy przestrzegać by nie doszło do niepożądanych skutków w trakcie procesu ładowania.

Jak już wcześniej wspomniałem (Ładowanie akumulatora samochodowego) możemy wyróżnić dwie fazy ładowania akumulatora – wstępną i wysycenia elektrolitu.

Faza ładowania zasadniczego

  • 14,70 [V] @ 10%C [A] -> 1%C [A]
    dla temperatury pokojowej w trakcie procesu ładowania nie powinniśmy przekraczać napięcia 14,70 [V]. Prąd zalecam ustawić około 10%C [A], gdzie C to rzeczywista (lub oszacowana) pojemność akumulatora wyrażona w jednostce [Ah]. Ładujemy do momentu, w którym wartość prądu zmaleje w okolice 1%C [A]
  • 14,90 [V] @ 10%C [A] -> 1%C [A]
    jeśli ładujemy akumulator w chłodnym, bądź zimnym miejscu możemy napięcie podnieść do 14,90 [V], pozostawiając prąd około 10%C [A]. Ładujemy do momentu, w którym wartość prądu zmaleje w okolice 1%C [A]

Faza ładowania wysycającego

  • 16,80 [V] @ 3,5%C [A] -> 6-8 [h]
    sugeruję ustawić napięcie na poziomie 16,80 [V], natomiast prąd na poziomie 3,5%C [A] i ładować 6-8 godzin. Jeśli mamy możliwość pomiaru temperatury akumulatora, starajmy się nie przekraczać 40° [C]