Ładowanie akumulatora samochodowego

Kiedy ładować akumulator? Jak ładować akumulator? Czym ładować akumulator? Jak długo ładować akumulator?

Generalna zasada głosi, iż akumulator którego napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,50 [V] należy naładować. I tu zaczynają się „przysłowiowe” schody. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego jak podłączenie pierwszej lepszej ładowarki mikroprocesorowej, wybranie odpowiedniego programu i wyczekiwanie komunikatu o zakończeniu procesu ładowania. I tu muszę Cię zmartwić – opisany przeze mnie proces zazwyczaj jest doładowywaniem akumulatora, a nie naładowaniem go w pełni.

Ładowanie akumulatora generalnie możemy podzielić na dwa etapy:

  • ładowanie zasadnicze – polega na naładowaniu akumulatora do poziomu, w którym jeszcze nie występuje zjawisko „gazowania” elektrolitu. Omawiany etap składa się z fazy ładowania prądem stałym (CC), a po osiągnięciu określonego napięcia – napięciem stałym (CV)
  • ładowanie wysycające – służy zwiększeniu gęstości elektrolitu do oczekiwanego poziomu 1,28 [g/cm3] (w temperaturze 25° [C]), co będzie świadczyć o tym, że akumulator jest w pełni naładowany. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie zawsze jest to możliwe.
    Dedykowane dla „zmęczonych”, zasiarczonych akumulatorów, których gęstość spadnie poniżej 1,25 [g/cm3].

Aby to osiągnąć możemy skorzystać z odpowiedniej ładowarki mikroprocesorowej (tzw. automatycznej), prostownika lub dla bardziej świadomych zdecydować się na użycie zasilacza laboratoryjnego. W zależności od typu posiadanego akumulatora, należy zastosować inne parametry ładowania. Zostały one omówione kolejno na stronach: